Šperos.lt > Dailė
Dailė

(412 darbai)

Kubizmas (5)PowerPoint pristatymas. Kubizmas Europoje. Kubistų tikslas. Periodai. Spalvos. Žymiausi kubizmo menininkai ir jų darbai. Skaityti daugiau
Kubizmas (6)PowerPoint pristatymas. Būdingiausi bruožai. Pablo Pikaso. Pablo Pikaso kūriniai. Chuanas Grisas. Robertas Delonė. Fernanas Ležė. Žoržas Brako. Skaityti daugiau
Kubizmas (7)Įvadas. Kubizmas (1906 – 1920). Kubistinė tapyba. Kubistinė skulptūra. Pablo Pikaso kūrybos raida. Išvados. Skaityti daugiau
Kultūros paveldo samprata ir struktūraĮvadas. Nūdienė paveldo samprata. Kultūros paveldo struktūra. Nekilnojamojo kultūros paveldo skirstymas. Nekilnojamojo kultūros paveldo saugojimas. Kultūros paveldo centras. Ministerija. Paveldo apsauga. Skaitmeninio ir skaitmeninio kultūros paveldas. Europos paveldo dienų istorija ir siekiai. Pasaulio paveldo globos procesas. Pasaulio paveldo konvencijos rengimas. Glaudus gamtos ir kultūros ryšys. Pasaulio paveldo sąrašas – pasaulinės vertės objektai. Pasaulio paveldo vietovių atrankos kriterijai. Pasaulio gamtos paveldo vietovių atrankos kriterijai. Pavojuje esančio pasaulio paveldo sąrašas. Nematerialaus pasaulio paveldas. Nematerialaus paveldo samprata. Grėsmės nematerialiajam paveldui. Pirmasis ir Antrasis Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrų paskelbimai. Pagrindinės sąvokos. Išvados. Skaityti daugiau
Kūrinio analizė: Algimantas Švėgžda "Tibeto piemenims"Literatūra. Dailės kūrinio analizė. Pagrindiniai duomenys. Analizė. Forma. Turinys. Stilius. Vertinimas. Skaityti daugiau
L. Bramer "Piemenėlių pasveikinimas"Leonaerto Bramerio paveikslo "Piemenėlių pasveikinimas" analizė. Skaityti daugiau
L. da Vinci "The Virgin of the Rocks"Referatas anglų kalba. Leonardo da Vinčio paveikslo "Madona grotoje" analizė. Sources, iconography, style of the two versions of the work (London, Paris). Introduction. The documentary evidence concerning "The Virgin of the Rocks" in the National Gallery. The documentary evidence concerning "The Virgin of the Rocks" in the Louvre. Geological evidence concerning both paintings of "The Virgin of the Rocks". The conditions of "The Virgin of the Rocks" in the national gallery. The style and iconography of the pictures. The two angels in the National Gallery. Conclusion. Dictionary of terms. Skaityti daugiau
L. da Vinčis "Mona Liza"Renesansas. Brandusis renesansas. Leonardas da Vinčis. "Mona Liza". Skaityti daugiau
Lasko ir Altamiros urvų tapybos analizėPirmykščių žmonių menas. Paleolito laikotarpio Lasko (Prancūzija) ir Altamiros (Ispanija) urvų sieninės tapybos analizė. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Leonardas da Vinči "Paskutinė vakarienė"Leonrado da Vinčio paveikslo "Paskutinė vakarienė" analizė. Skaityti daugiau
Leonardas da VinčisDu tėvai, penkios motinos ir aštuoniolika brolių, Erudicija ir valstietiškoji kultūra, Notarai ir keramikai, Toskanos širdyje, klestint Renesansui, Meno pradžia, 1473 m. pirmasis kūrinys, Tapytojas ir inžinierius, Mechanizmų menininkas, "Paskutinė vakarienė", Žymiausi Leonardo da Vinci kūriniai. Skaityti daugiau
Leonardas da Vinčis (2)Leonardas da Vinčis. Meno studijos. Profesionalus menininkas. Nauji horizontai. Rūmų dailininkas. Tyrinėjimų užrašai. Karo vaisiai. "Paskutinė vakarienė". "Mona Liza". Gamtos darbai. Angjario mūšis. Sugrįžimas į Milaną. Paskutiniai metai. Skaityti daugiau
Leonardas da Vinčis (3)Dailininko Leonardo da Vinčio biografija. Kūriniai. Skaityti daugiau
Leonardas da Vinčis (4)Gyvenimas, charakteris, kūriniai. "Paskutinė vakarienė". "Mona Liza". Leonardo kūrybos ypatybės. Skaityti daugiau
Leonardas da Vinčis (5)PowerPoint pristatymas. Leonardas da Vinčis. Leonardo da Vinci (1452-1519). "Šventas Jeronimas". "Madona Lita". Sforcų šeimos herbas. "Dama su šermuonėliu". "Benua Madona". Renesanso klasika. Lytinio akto piešinys pagal da Vinčį. Žmogaus anatomija. Vandentiekio projektas. Paminklas Florencijoje. Paminklas Milane. Šv. Huberto koplyčioje. Mintys. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Leonardas da Vinčis (6)Renesansas. Leonardas da Vinčis. Gyvenimas kaime. Florencija. Florencijos dirbtuvėse. Koks buvo XV amžiaus Florencijos menas? Pirmieji Leonardo darbai. Leonardas Milane. Kolosas. "Madona tarp uolų". "Madona grotoje". Anatomija. Mokslas. Rankraščiai. "Naujasis miestas". Šv. Marijos Maloningosios vienuolynas. 1504 metai. Leonardas pasuka šiaurės link. Antroji viešnagė Milane. "Džokonda". Paskutinės kelionės. Ambuazo rūmuose. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Leonardo da Vinčio gyvenimas ir kūrybaPowerPoint pristatymas. Leonardas da Vinčis (Leonardo da Vinci). Mona Liza. Paskutinė vakarienė. Dama su šermuonėliu. Mergelė uolose ir Madona uolose. Kiti L. da Vinčio darbai. Skaityti daugiau
Lietuvių dailė XX amžiaus pradžiojeLietuvių Dailės Draugija. Lietuvių Dailės Parodos. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Skaityti daugiau
Lietuvių tautodailėĮvadas. Liaudies meno samprata. Liaudies meno ryšys su profesionaliuoju menu. Lietuvių liaudies meno ornamentas ir simboliai. Geometrinis ornamentas. Augalinis ornamentas. Zoomorfinis ornamentas. Antropomorfinis ornamentas. Dangaus kūnų (Soliarinis) ornamentas. Religinis ornamentas. Lietuvių liaudies architektūra. Lietuvių liaudies gyvenamųjų patalpų interjeras ir baldai. Interjeras. Baldai. Lietuvių liaudies buitinių daiktų dekoravimas. Verpimo ir audimo įrankiai. Indai maistui gaminti, laikyti, vartoti. Lietuvių liaudies keramika. Puošyba. Lietuvių liaudies tradiciniai memorialiniai paminklai ir jų skulptūra. Medinių memorialinių paminklų tipizacija. Pagražinimo elementai ir ornamentas. Krikštai. Stogastulpiai ir koplytstulpiai. Kryžmiški kryžiai. Koplytėlės. Kryžių statymo papročiai. Akmeniniai memorialiniai paminklai. Skulptūra. Lietuvių liaudies grafika ir tapyba. Grafika. Tapyba. Lietuvių liaudies metalo dirbiniai. Geležinės paminklų viršūnės. Geležiniai kapų kryžiai. Kiti geležies dirbiniai. Popieriaus karpiniai. Karpinių paplitimas, pobūdis, raida. Karpymo technika. Karpinių raštai. Lietuvių liaudies margučiai. Margučių puošyba. Verbos. Žaliava. Verbų ornamentai ir formos. Skaityti daugiau
Lietuvos audimasNagrinėjama dabartinė taikomosios dailės rūšis-audimas. Audimo ypatybės Lietuvos regionuose. Gobelenas. Skaityti daugiau
......