Šperos.lt > Dailė > Dailės konspektai
Dailės konspektai

(57 darbai)

Gotika (7)Kultūra. Architektūra. Skulptūra. Vitražas. Miniatiūrų tapyba. Skaityti daugiau
Graikų architektūra ir skulptūraGraikų architektūros raida. Rytų kultūros įtakos. Graikų herojus. Pagrindiniai graikų meno tipai ir formos. Graikų dailė. Graikų skulptūros. Akropolis. Praksitelis. Skaityti daugiau
IkebanaĮvadas. Ikebanos stiliai. Rika. Seka (seika). Nageirė. Moribana. Sogecu mokykla. Pagrindinės mokymo formos ir jų variantai. Pagrindinė vertikali forma. Pagrindinė pasvirusi forma. Pagrindinių formų variantai. Pirmas variantas pagrindinės vertikalios formos. Pirmas variantas pagrindinės pasvirimo formos. Antras variantas pagrindinės vertikalios formos. Antras variantas pagrindinės pasvirusios formos. Trečias pagrindinės vertikalios formos variantas. Trečiasis pagrindinės pasvirusios formos variantas. Ketvirtas pagrindinės vertikalios formos variantas. Ketvirtas pagrindinės pasvirusios formos variantas. Penktas pagrindinės vertikalios formos variantas. Penktas pagrindinės pasvirusios formos variantas. Šeštas pagrindinės vertikalios formos variantas. Šeštas pagrindinės pasvirusios formos variantas. Septintas pagrindinės formos variantas. Aštuntas pagrindinės formos variantas. Techniniai ikebanos būdai. Šakų lenkimas. Šakų pjovimas ir fiksacija (moribanai). Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Juostos ir audimo simbolikaJuostos ir audimo simbolika. Saulė grįžta. Pavasario nuojauta. Vandenų tekėjimo mėnuo. Atbunda ir žemė. Paukščių giesmių metas. Saulės pilnatvės mėnuo. Vaisių brendimo mėnuo. Derliaus nuėmimo pradžia. Vaisingiausias mėnuo. Gamtos apmirimo pradžia. Vėlių mėnuo. Saulės rato pabaiga ir naujo pradžia. Skaityti daugiau
Klasikinio modernizmo kryptysPagrindiniai modernistinio meno bruožai. Ekspresionizmas. Fovizmas. Pablo Picasso. Georges Braque. Futurizmas. Abstrakcionizmas. Dada/Dadaizmas. Siurrealizmas. Salvadoras Dali. Vėlyvasis modernizmas. Abstraktus ekspresionizmas. Potapybinė abstrakcija. Popmenas (popartas). Optinis menas (Opartas). Minimalizmas (minimal-art). Environmentas. Skaityti daugiau
Lietuvos tekstilėLentelė: Dešimtmečiai. Autoriai. Kūriniai. Darbų tematika, technika, išraiškos priemonės. Septintasis dešimtmetis - XXI amžius. J. Balčikonis. J. Balčikonis. K. Zimbytė. E. Jasiūnaitė. M. Straigytė-Žuklienė. R. Jasudytė. B. Valantinaitė-Jokūbonienė. J. Balčikonis. B. Valantinaitė- Jokūbonienė. M. Švažienė. S. Giedrimienė. D. Kvietkevičiūtė. Z. Alinskaitė-Mickonienė. H.Razmienė. Z. Vasilenkaitė-Vainilaitienė. M. Levitan-Babenskienė. J. Urbienė. E. Jasiūnaitė. Z. Dargienė. K. Kunčinaitė. M. Lebednykaitė. A. Jurgelionytė. Grupė Baltos kandys. E.G. Bogdanienė. L. Oržekauskienė. I. Likšaitė. L. Švaikauskienė. E.P. Pukytė. L. Jonikienė. J. Kazakevičiūtė. A. Andziulytė. R. Antinis ir A. Alfonsas. K. K. Matiukienė. G. Makarevičius. F. Jakubauskas. L. Jonikienė. E.G. Bogdanienė. M. Levitan-Babenskienė. H. Razmienė. S. Inčirauskaitė. M. Žaltauskaitė-Grašienė. L. Oržekauskienė. Kęst. Vasiliūnas. Ž. Ridulytė. E.G. Bogdanienė, M. Lebednykaitė ir L. Pavilionytė. Skaityti daugiau
Menas (2)Priešistorės menas. Mesopotamija. Egiptas. Graikų menas, jo ištakos. Romos imperijos menas. Katakombų menas. Bizantijos menas. Bizantijos kultūra. Viduramžių menas. Bizantijos menas. Gotika. Lietuvos gotika. Renesansas. Rafaelis Santis. Mikelandželas Buonarotis. Renesansas Lietuvoje. XVII amžiaus Barokas. Barokas Lietuvoje. Rokoko stilius. Olandijos XVII amžiaus tapyba. Klasicizmas. Po klasicizmo sekė romantizmas. Romantizmas. Realizmas. Impresionizmas. Postimpresionizmas. Skaityti daugiau
Meninis ugdymas (3)Meniniai stiliai. Meno stilistinių epochų chronologija. Viduramžių muzikos menas. Riterių menas. Šokis. Teatras. Renesansas. Barokas. Viduramžių dailė. Skaityti daugiau
Meno istorija (2)Priešistorės menas. Senovės Egipto meno palikimas. Architektūra. Tapyba. Skulptūra. Graikų meno paveldas. Dailės ir architektūros bruožai. Skaityti daugiau
Meno istorija (3)Meno istorija nuo priešistorės iki XX amžiaus. Priešistorės menas. Senovės Egipto meno palikimas. Tapyba. Skulptūra. Graikų meno paveldas. Archajinio laikotarpio menas. Klasikinio laikotarpio menas. Helenistinio laikotarpio menas. Senovės Romos menas. Rytų krikščioniškasis menas. Bizantijos civilizacija ir jos vektoriai. Vakarų Europos viduramžių menas: romanika ir gotika. Renesanso menas. Tradicijos, naujovės ir vizijos baroko mene. Nuo Rokoko iki neoklasicizmo. XIX amžiaus meno krypčių raida. XX amžiaus meno ir kultūros judėjimai. Klasikinio modernizmo kryptys. Vėlyvasis modernizmas. Modernizmo architektūros raida. Postmodernistinio meno apibrėžtys. Lietuvos meno istorija. Rytų Baltijos kraštų dailė. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės gotika: sakralinė architektūra ir dailė. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės renesanso meno ir kultūros raiška. Baroko kelias Lietuvoje. Klasicizmas Lietuvos mene, Vilniaus meno mokykla. Romantizmo ir realizmo epochų Lietuvos menas. XX amžiaus profesionaliosios dailės susiformavimo kelias: M.K. Čiurlionio kūryba. XX amžiaus Lietuvos meno horizontai. Dabarties meno pasaulis. Skaityti daugiau
Meno istorija (4)Konspektas-lentelė. Epocha, stilius. Istorinis vystymasis. Architektūra. Skulptūra. Tapyba. Menininkai. Senovės Egiptas. Senovės Graikija. Senovės Roma. Bizantija. Viduramžiai, romaninis stilius. Gotika. Renesansas. Venecijos renesansas. Lietuvos gotika. Lietuvos renesansas. Barokas. XVII amžiaus Olandų tapyba. Klasicizmas. Klasicizmas Lietuvoje. Romantizmas. Realizmas. Impresionizmas. Postimpresionizmas. Elektika. XIX amžius. Modernas XIX amžiuje. Fovizmas XX amžiuje. Ekspresionizmas XX amžiuje. Kubizmas XX amžiuje. Futurizmas XX amžiuje. Siurrealizmas. Asambliažas. Instaliacija. Žemės menas. Hepeningas. Fluxus. Opmenas (optinis menas). Konceptualus menas. Skaityti daugiau
Meno istorija (5)Meno šakos, rūšys. Architektūra. Architektūros rūšys. Dailė – plastinis menas. Dailė - seniausias meno palikimas. Ornamentų rūšys pagal vaizduojamą motyvą. Pasaulio medis. Būdingiausi ir seniausi lietuvių liaudės simboliai. Dailės rūšys, šakos. Tapyba. Spalva. Bendri spalvų požymiai. Spalvų poveikis ir simboliai. Perspektyva. Koloritas. Tapybos rūšys. Grafika. Grafikos rūšys. Grafikos spausdinimo būdai. Estampo rūšys. Knyga. Kaligrafija. Skulptūra. Skulptūros rūšys. Skulptūros formos. Dailės žanras. Pirmykštis menas. Pirmykštis žmogus ir religija. Kas versdavo pirmykštį žmogų piešti. Kaip buvo tapoma. Bronzos amžius. Akmenų žiedas. Tarp Mesopotamijos smėlynų. Sfinksų ir piramidžių šaly. Senovės Indijos menas. Senovės Kinijos menas. Taikomoji dailė. Japonijos kultūra. Peru indėnų kultūra. Egėjo menas. Antika. Architektūra ir skulptūra. Graikų tapyba. Etruskai. Senovės Romos menas. Cirkai ir amfiteatrai. Arkos ir akvedukai. Skulptūra ir tapyba. Skaityti daugiau
Meno istorija (6)Meno kilmė, sąvoka, funkcijos. Dailės rūšys ir žanrai. Dailės rūšys. Pirmykštis menas. Pirmykštis menas Lietuvoje. Baltų menas. Mūrinės statybos pradžia Lietuvoje. Mesopotamijos menas. Senovės Egipto menas. Egėjo arba Kretos – Mikėnų kultūra. Senovės graikų menas. Etruskai. Romėnų menas. Ankstyvasis krikščionybės menas. Bizantija. Bizantijos menas. Rusijos dailė. vakarų europos ankstyvųjų viduramžių menas. Barbarų, merovingų ir karolingų menas romantika. Architektūra. Ryškiausi architektūros pavyzdžiai. Gotika. Architektūra. Gotika Lietuvoje. Renesansas. Renesanso stiliaus bruožai. Renesansas Lietuvoje. Barokas. Barokas Lietuvoje. Rokokas. Rokoko stilius Lietuvoje. Klasicizmas. Lietuvos klasicizmas. Architektūra. Skaityti daugiau
Meno istorija (7)Pirmykštis menas. Neolito laikotarpis. Mesopotamija. Egipto menas. Senovės Graikų menas: archainis laikotarpis 7-6 amžius prieš. Senovės Graikų menas: klasikinis laikotarpis 5-4 amžius. Senovės Graikų menas: helenistinis laikotarpis 3-l amžius. Senovės Romos menas. Ankstyvųjų viduramžių menas. Bizantijos menas. Viduramžių menas: Romanika. Viduramžių menas: Gotika. Viduramžių menas: Renesansas. Barokas (XVI-XVIII amžius). Manierizmas, Rokoko. Klasicizmas. Romantizmas. Impresionizmas ir moderniojo meno užuomazgos. Moderniojo meno kryptys ir stiliai. Skaityti daugiau
Meno istorija XIV-XIX amžiujeRenesanso užuomazgos, viduramžių epocha. Ankstyvasis renesansas. Renesanso terminas, stiliaus apibrėžimas, ypatumai, periodizacija. Italijos ankstyvojo renesanso skulptūra ir architektūra. Italijos Ankstyvojo renesanso tapyba. Italijos Brandžiojo renesanso architektūra. Italijos Brandžiojo renesanso skulptūra. Italijos Brandžiojo renesanso tapyba. Manerizmo charakteristika. Architektūros, tapybos ir skulptūros pavyzdžiai. Šiaurės renesanso samprata. Nyderlandų XV–XVI a. tapyba. XV–XVI a. Vokietijos tapyba. XV–XVI a. Lietuvos dailė ir architektūra. Baroko kultūros charakteristika. XVII a. Italijos architektūra. Italijos baroko skulptūra. XVII a. Italijos tapyba. XVII a. Flandrijos tapyba. Olandijos tapyba XVII a. Ispanijos tapyba ir skulptūra XVII a. Prancūzijos tapyba XVII a. XVII a. Lietuvos dailės ir architektūros bruožai. Pagrindiniai XVIII a. kultūros bruožai. Rokoko charakteristika. XVIII a. Prancūzijos tapyba. XVIII a. Anglijos tapyba. XVIII a. Italijos tapyba. XVIII a. Lietuvos dailė ir architektūra. Neoklasicizmas XVIII pab. XIX pr. Prancūzijos tapyba. Neoklasicizmo skulptūra. Vilniaus klasicizmas. Vilniaus meno mokykla dailės ir architektūros katedros, profesoriai ir auklėtiniai. Romantizmas Prancūzijoje. Vokiečių romantizmas. XIX a. Anglijos tapyba. XIX a. Europos architektūros kryptys. XIX a. vidurio ir II pusės Lietuvos dailė ir architektūra. Skaityti daugiau
Meno kryptys ir stiliaiMeno krypčių bruožai ir atstovai: Romaninis meno stilius, Gotika, Renesansas, Baroko menas, Rokoko menas, Klasicizmas, Realizmas, Impresionizmas, Postimpresionizmas, Moderno stilius, Simbolizmas, Fovizmas, Ekspresionizmas, Kubizmas, Futurizmas, Siurrealizmas, Abstakcionizmas. Skaityti daugiau
Meno samprataMeno samprata Rytų kultūroje bei estetikoje. Meno sąvokos lygmenys. Meno samprata Vakarų Europos estetikoje. Renesanso kultūra. Lorencas Valla, Marsiljo Fičinas, Pico della Mirandola, Leonardo da Vinči. Skaityti daugiau
Meno stiliai Lietuvoje 16-18 amžiujeTikslas. Gotika. Renesansas. Barokas. Klasicizmas. Bendros kurso išvados. Skaityti daugiau
Modernizmas (2)Modernizmas. Klodas Mone. Ogiustas Renuaras. Postimpresionizmas. P.Sezanas. P. Gogenas. Vincentas van Gogas. Anri de Tuluz-Lotrekas. Kubizmas. Pablas Pikaso. Kubizmo esmė ir pagrindiniai bruožai. Fovizmas. Futurizmas. Ekspresionizmas. Salvadoras Dali. Siurealizmas. Abstrakcionizmas. Naujasis avangardas. Hiperrealizmas. Išvados. Skaityti daugiau
Modernizmo srovės dailėjePostimpresionizmas. Būdingiausi bruožai ir įvykiai. Atstovai. Simbolizmas. Būdingiausi bruožai ir įvykiai. Atstovai. Fovizmas. Būdingiausi bruožai ir įvykiai. Ekspresionizmas. Būdingiausi bruožai ir įvykiai. Atstovai. Kubizmas. Būdingiausi bruožai ir įvykiai. Atstovai. Primityvizmas. Būdingiausi bruožai ir įvykiai. Atstovai. Futurizmas. Būdingiausi bruožai ir įvykiai. Atstovai. Siurrealizmas. Būdingiausi bruožai ir įvykiai. Atstovai. Abstrakcionizmas. Būdingiausi bruožai ir įvykiai. Atstovai. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau